Property for Rent

Rental Property Tokyo

Minato-ku Rental Properties

2 properties are available in Minato-ku

Nishi-Azabu Minato-ku

¥ 45,000 per month

Parking
1
Rental Property Tokyo Konoike Parking No.7

Konoike Parking No.7

Nishi-Azabu, 1 min. drive to the gas station (ENEOS).

More Info

Azabujyuban Minato-ku

¥ 48,000 per month

Parking
1
Rental Property Tokyo AKS building parking

AKS building parking

1 min. walk to Azabujyuban station! Automated parking total 2 levels!

More Info